Aktuality

  • Dne 30. 5. odpadá kroužek AJ, náhrada proběhne 23. 5. od 15 do 16 hodin.
  • V úterý 15. 5. odpadá kroužek zpívání, náhrada proběhne v pátek 25.5.
  • V úterý 29. 5. odpadá kroužek Předškolák z důvodu školní akce. Náhrada bude 5.6.
  • V pondělí 28.5. odpadá kroužek vaření, náhrada bude v pondělí 11.6.
  • V pondělí 28.5. odpadá kroužek vaření, náhrada bude v pondělí 11.6.

Kroužky

V týdnu od 19. září začnou probíhat kroužky. Kroužky probíhají
v prostorách školky v Thákurově ul. Děti z Kupců i děti z ostatních
mateřských škol mohou kroužky také navštěvovat. Týdny v září budou u
kroužků zkušební. V této době je možné kroužek vyzkoušet a následně se
rozhodnout, zda jej bude vaše dítě nadále navštěvovat. Přihlásit se
můžete zapsáním do tabulky na nástěnce v šatně Stavitelů. Děti z Kupců
nebo ostatní se mohou také přihlásit prostřednictvím e-mailu ředitelce.
Platba za kroužek v daný měsíc se platí, pokud dítě alespoň jednou
kroužek navštívilo. Pokud nechcete, aby dítě daný kroužek navštěvovalo,
žádáme o zprávu na info@lvicata.cvut.cz.  Platba na září a červen
(kroužky končí 15.6.2018) je poloviční, než v ostatních měsících. Výjimkou je kroužek Předškolák, který probíhá pouze do konce května.
Platby provádějte na účet a na variabilní symbol, který vám přidělíme.