Aktuality

  • V týdnu 12.-16.2. odpadají v MŠ z důvodu jarních prázdnin kroužky PŘEDŠKOLÁK, ZPÍVÁNÍ a ANGLIČTINA.
    Jinak funguje celý týden MŠ běžným provozem

Kroužky

V týdnu od 19. září začnou probíhat kroužky. Kroužky probíhají
v prostorách školky v Thákurově ul. Děti z Kupců i děti z ostatních
mateřských škol mohou kroužky také navštěvovat. Týdny v září budou u
kroužků zkušební. V této době je možné kroužek vyzkoušet a následně se
rozhodnout, zda jej bude vaše dítě nadále navštěvovat. Přihlásit se
můžete zapsáním do tabulky na nástěnce v šatně Stavitelů. Děti z Kupců
nebo ostatní se mohou také přihlásit prostřednictvím e-mailu ředitelce.
Platba za kroužek v daný měsíc se platí, pokud dítě alespoň jednou
kroužek navštívilo. Pokud nechcete, aby dítě daný kroužek navštěvovalo,
žádáme o zprávu na info@lvicata.cvut.cz.  Platba na září a červen
(kroužky končí 15.6.2018) je poloviční, než v ostatních měsících.
Platby provádějte na účet a na variabilní symbol, který vám přidělíme.