Pro mateřskou školu

Věda nás baví
Po 15,15 – 16,15
Věda nás baví o.p.s.
Seznámení s přírodními vědami prostřednictvím pokusů.
450,00 Kč

Vaření
Po 16,00 – 16,45
Ing. Ladislava Černá
Vhodné pro děti od 4 let. Děti se budou seznamovat s přípravou pokrmů –
studená kuchyně, sváteční nepečená jídla, příprava nápojů. Děti
potřebují na každou hodinu svačinovou krabičku, ve které si „výrobek“
odnesou domů, a zástěru.
 250,- Kč    

Předškolák
Út 14,00 – 14,45
Ing. Romana Kozáková a Mgr. Elena Malchárková
Pro předškoláky. Zaměřeno na rozvoj rozumových schopností, motoriky.
Všeobecná příprava na školní zátěž. Uskutečňuje se v základní škole.
Doprovod z MŠ a zpět do MŠ zajištěn.
250,- Kč

Jazyková průprava
Út 15,00 – 17,00
Marcela Hálková
Individuální náprava řeči pro děti od 4 let. Pro každého 15-ti minutový
blok. Nutná účast rodičů.
 100,- Kč

Zpívání
Út 15,15 – 16,00
Magdaléna Černá a Anna Mrázová
Lektorky dlouhá léta spolupracují se sborem Rolnička. Jedna z nich
studuje na Pedf UK sbormistrovstvi.  Jde o zpívání a hudební hrátky.
200,00 Kč

Angličtina
St 15,15 – 16,00
Marcela Benešová
Pro děti od 4 let. Seznámení s anglickým jazykem pomocí her a písní.
 350,- Kč

Malý Šikula
St 15,15 – 16,00
Centrum nadání z.s.
Zaměřeno na rozvoj rozumových schopností a motoriky především
prostřednictvím výtvarných činností.
300,- Kč

Dílnička
Čt 16,00 – 16,45
doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. a  Ing. Jan Sýkora, Ph.D.
Pro děti od 4 let. Práce s papírem a se dřevem, rozvoj motoriky a
technického myšlení.
400,00 Kč

Cvičení s hudbou - velcí
Čt 15,00 – 15,45
Lenka Charvátová
Cvičení s hudbou, rytmika, fyzička, zábava.
200,- Kč

Cvičení s hudbou - malí
Čt 16,00 – 16,45
Lenka Charvátová
Cvičení s hudbou, rytmika, fyzička, zábava.
200,- Kč