Pro základní školu

Kroužky, které budou končit v týdnu 11. - 14. 6.: 

Flétna, 

Zpívání, 

Chemické hrátky, 

Zábavná matematika, 

Zábavná logika,

Odysea mysli

Kroužky, které budou až do konce šk. roku:

Racek (na hodinu 25. 6. přijde trenérka 

pro děti ve 12,45), 

Tenis, 

Věda nás baví


Astronomie s Mgr. Václavou Kopeckou z Matematicko-fyzikální fakulty UK
Čas: pondělí 15,15 – 16,45
Cena: 400,- Kč/měsíčně

Flétna s Mgr. Jindrou Černou (zabývá se výukou hudby a výukou hry na flétnou)
Čas: pondělí 15,15 – 16,45
Cena: 300,- Kč/měsíčně

Věda nás baví vědecký kroužek ve spolupráci s Věda nás baví o.p.s.
Čas: úterý 15,15 – 16,15
Cena: 450,- Kč/měsíčně

Chemické hrátky s prof. Ing. Milenou Pavlíkovou, Ph.D. z Katedry materiálového inženýrství a chemie Fsv
Určeno pro žáky 4. a 5. ročníku, uskutečňuje se v chemické laboratoři Fsv
Čas: středa 14,00 – 15,30
Cena: 400,- Kč/měsíčně

Zábavná matematika s doc. Ing. Janem Zemanem, Ph.D. z Katedry mechaniky FSv ČVUT
Čas: středa 15,15 – 16,00
Cena: 300,- Kč/měsíčně

Zábavná logika s Centrem nadání
Čas: středa 16,15 – 17,00
Cena: 300,- Kč/měsíčně

Odysea mysli s Ing. Radoslavem Sovjákem, PhD. z Experimentálního centra FSv ČVUT a Petrou
Helebrantovou, DiS.
Čas: čtvrtek 15,15 – 16,00 (1. - 2. ročník) nebo 16,15 – 17,00 (3. - 5. ročník)

Zpívání
Úterý 14,00 – 15,00
Magdaléna Černá a Anna Mrázová
Lektorky dlouhá léta spolupracují se sborem Rolnička. Jedna z nich
studuje na Pedf UK sbormistrovstvi. 
300,00 Kč

Oba týmy trénující v rámci kroužku Odysea mysli zvítězili ve svých kategoriích na Slovenském národním kole soutěže.
Tým starších se na přelomu dubna a května zúčastnil evropského finále soutěže v německém Werbelinsee blízko Berlína.