Aktuality

Důležité informace

  • Nepřítomnost dítěte ve školce nebo na kroužcích a odhlášení stravování prosíme do 13 hodin předchozího pracovního dne nahlásit u paní učitelky ve třídě, nebo telefonem či emailem paní hospodářce:   

    ČVUT:  info@lvicata.cvut.cz,     tel.: 224 355 014
    VŠE:  vse@lvicata.cvut.cz,       tel.: 2
    24 095 789
  • Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Vítejte

Vítejte na stránkách

Univerzitní mateřské školy Lvíčata

jejímž zřizovatelem je České vysoké učení technické v Praze.

Poskytujeme kvalitní a trochu netradiční předškolní vzdělávání.
Nabízíme řadu kroužků, které mohou navštěvovat i děti, které do naší školky nejsou zapsané.

Našim cílem je spokojené dítě a spokojený rodič.

UMŠ provozujeme na dvou pracovištích - ČVUT a VŠE. Kapacita tříd na ČVUT je 58 dětí - ve třídě Stavitelů je 16 dětí, Mořeplavců 18, Hvězdářů 24.  Kapacita třídy Kupců na VŠE je 17 dětí. 

 V každé třídě se dětem věnují dvě paní učitelky.