Základní informace o projektu

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v UZŠ a MŠ Lvíčata
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Cíle projektu
- posílení osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů
- usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
- podpora spolupráce s rodiči dětí a žáků

Realizované šablony 
- Chůva - personální podpora MŠ
- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
- Sociální pedagog - personální podpora ZŠ
- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
- Tandemová výuka na ZŠ
- Nové metody ve výuce na ZŠ
- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ