Aktuality

  • V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2018 proběhne plánovaný program pro děti. Více v sekci Informace pro rodiče.
  • Výsledné pořadí přijatých žáků do 1.třídy ZŠ můžete stáhnout zde.
  • V úterý 29. 5. odpadá kroužek Předškolák z důvodu školní akce. Náhrada bude 5.6.
  • V posledním týdnu 25.-28. 6. bude výuka ve všech třídách končit v 11:40. 
    V pondělí 25. 6. nebude z provozních důvodů odpolední školní družina, děti nutno vyzvednout po obědě ve 12:10. 

Důležité informace

  • Číslo bankovního účtu: 2228412/5800.

Vítejte

Vítejte na stránkách

Univerzitní základní školy Lvíčata

jejímž zřizovatelem je České vysoké učení technické v Praze.

V současné době poskytujeme kvalitní vzdělávání na prvním stupni základní školy.
Výuka probíhá malotřídní formou – ve třech třídách se učí žáci 1. - 5. ročníku.

Naše škola je zaměřena na přírodní vědy. Žáci mají možnost navštěvovat odborná pracoviště ČVUT,
odborníci z jednotlivých fakult se podílejí na výuce. Díky malým třídním kolektivům a velmi úzké

spolupráci s rodiči dosahují žáci velmi dobrých výsledků.

Našim cílem je spokojené dítě a spokojený rodič.

Kapacita školy je 56 žáků.
Třídy: Architekti, Stavaři, Technici