Aktuality

  • Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Univerzitní základní školy Lvíčata, který se uskuteční 14. ledna 2019 od 8.00 do 11.40.

    Prosím sledujte naše stránky, zde se objeví přihlašovací link 13. prosince 2018. Velmi se těšíme na viděnou.

Důležité informace

  • Nové tel. číslo do ZŠ pro omlouvání žáků, hlášení obědů apod: 792 249 844
  • Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Informace pro rodiče ZŠ

Naše škola se stala součástí sítě škol spolupracujících s Mensou ČR. Více info na  deti.mensa.cz a https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=269

Plánované akce


Uskutečněné akce

  • Adaptační kurz - 19.09. - 21.09.2018 v areálu hotelu Orlík 
  • 2. 10. Den s Mensou 
  • 13. 9. 2018 - třídní schůzky všech rodičů žáků školy

Informace ke školnímu roku 2018/2019

V letošním školním roce jsou třídy rozděleny takto:

- Architekti - 1. a 2. ročník

- Stavaři - 3. ročník

- Technici - 4. a 5. ročník

Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Variabilní symboly zůstávají z minulého roku.

Nový Školní vzdělávací program, účinný od 6.6.2018 je k dispozici v sekci Základní dokumenty.  Změna se týkala koncepce rozdělení ročníků do jednotlivých tříd.

V případě uvolnění je nutné postupovat podle § 50 odst. 2) školského zákona. Pokud je žák uvolněn z výuky plavání, nahrazuje výuku předmětu tělesná výchova v tělocvičně s jiným ročníkem.

Menza požaduje, aby na konci měsíce byla na kartě uložena celá částka na obědy na další měsíc. Stále nelze platit obědy jinak než v hotovosti u okénka. Pokud není ráno okénko otevřené, máme na okénko zaťukat. Snažili jsme se o změnu (platba bezhotovostní, srážka ze mzdy zaměstnancům ČVUT), ale zatím neúspěšně.

Obědy je nutné nahlásit každý den v době od 7. 50 do 8. 00 hod.

Všichni žáci potřebují karty – vstup do ZŠ a zároveň obědy.


Výuka plavání

V prvním pololetí šk. roku 2018/2019 chodí na plavání 2.,4. a 5. ročník. Plaveme ve spolupráci s Activity Clubem v bazénu Strahov ve středu dopoledne. Žáci potřebují: osušku, ťapky na bazén (nebo žabky), mýdlo, hřeben, plavecké brýle, tramvajenku, svačinu.

Prázdniny

Podzimní - 29.10. a 30.10.2018

Vánoční - 22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní - 1.2.2019

Jarní - 18.2. - 24.2.2019

Velikonoční - 18.4.2019

Organizace školního roku 2018 / 2019 ke stažení zde.

Pravidelné školní akce

Akce

Den

Konkrétní termíny

Třídní
schůzky

1x ročně společná schůzka


13.9.2018 od 17 hodin 

Triaschůzky

(rodič,učitel,žák)

2x ročně – jaro a podzim

 

Konzultace
s rodiči

po individuální domluvě s pedagogem

Konzultace s
psycholožkou