Aktuality

  • V pondělí 03.09. 2018 v ranních hodinách se bude konat schůzka všech rodičů žáků školy, bližší info k průběhu prvního školního dne obdrží rodiče v přípravném týdnu (od 27.08.2018)

  • V úterý 28. 8. 2018 v 16 hodin se koná ve škole schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Důležité informace

  • Číslo bankovního účtu: 2228412/5800.

Informace pro rodiče

Plánované akce

  • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 28.8.2018 v 16 hodin ve škole.

  • Schůzka všech rodičů žáků školy se bude konat v pondělí 3.9.2018 v ranních hodinách. Bližší info k průběhu prvního školního dne obdrží rodiče v přípravném týdnu (od 27.8.2018)

Uskutečněné akce


Informace ke školnímu roku 2018/2019

Bankovní účet: 2228412/5800. Variabilní symboly zůstávají z minulého roku.

Nový Školní vzdělávací program, účinný od 6.6.2018 je k dispozici v sekci Základní dokumenty.  Změna se týkala koncepce rozdělení ročníků do jednotlivých tříd.

V případě uvolnění je nutné postupovat podle § 50 odst. 2) školského zákona. Pokud je žák uvolněn z výuky plavání, nahrazuje výuku předmětu tělesná výchova v tělocvičně s jiným ročníkem.

Menza požaduje, aby na konci měsíce byla na kartě uložena celá částka na obědy na další měsíc. Stále nelze platit obědy jinak než v hotovosti u okénka. Pokud není ráno okénko otevřené, máme na okénko zaťukat. Snažili jsme se o změnu (platba bezhotovostní, srážka ze mzdy zaměstnancům ČVUT), ale zatím neúspěšně.

Obědy je nutné nahlásit každý den v době od 7. 50 do 8. 00 hod.

Všichni žáci potřebují karty – vstup do ZŠ a zároveň obědy.


Pomůcky na výuku plavání

(1. pololetí navštěvuje 3.,4. a 5. ročník, 2. pololetí navštěvuje 1. - 2. ročník) Plaveme ve spolupráci s Activity Clubem v bazénu Strahov ve středu dopoledne. Žáci potřebují: osušku, ťapky na bazén (nebo žabky), mýdlo, hřeben, plavecké brýle, tramvajenku, svačinu.

Organizace školního roku 2018 / 2019 ke stažení zde.


Pravidelné školní akce

Akce

Den

Konkrétní termíny

Třídní
schůzky

1x ročně společná schůzkaTriaschůzky

(rodič,učitel,žák)

2x ročně – jaro a podzim

 

Konzultace
s rodiči

po individuální domluvě s pedagogem

Konzultace s
psycholožkou

Středa -16 -17 h
Lenka Chmelařová

Objednání konzultace: xLenkaK@seznam.cz