Aktuality

Důležité informace

  • Nové tel. číslo do ZŠ pro omlouvání žáků, hlášení obědů apod: 792 249 844
  • Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Informace pro rodiče ZŠ

Pozvánka na závěrečné grilování zde


Naše škola se stala součástí sítě škol spolupracujících s Mensou ČR. Více info na  deti.mensa.cz a https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=269

Plánované akce


Uskutečněné akce

  • Adaptační kurz - 19.09. - 21.09.2018 v areálu hotelu Orlík 
  • 2. 10. Den s Mensou 
  • 13. 9. 2018 - třídní schůzky všech rodičů žáků školy

Informace ke školnímu roku 2018/2019

V letošním školním roce jsou třídy rozděleny takto:

- Architekti - 1. a 2. ročník

- Stavaři - 3. ročník

- Technici - 4. a 5. ročník

Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Variabilní symboly zůstávají z minulého roku.

Nový Školní vzdělávací program, účinný od 6.6.2018 je k dispozici v sekci Základní dokumenty.  Změna se týkala koncepce rozdělení ročníků do jednotlivých tříd.

V případě uvolnění je nutné postupovat podle § 50 odst. 2) školského zákona. Pokud je žák uvolněn z výuky plavání, nahrazuje výuku předmětu tělesná výchova v tělocvičně s jiným ročníkem.

Menza požaduje, aby na konci měsíce byla na kartě uložena celá částka na obědy na další měsíc. Stále nelze platit obědy jinak než v hotovosti u okénka. Pokud není ráno okénko otevřené, máme na okénko zaťukat. Snažili jsme se o změnu (platba bezhotovostní, srážka ze mzdy zaměstnancům ČVUT), ale zatím neúspěšně.

Obědy je nutné nahlásit každý den v době od 7. 50 do 8. 00 hod.

Všichni žáci potřebují karty – vstup do ZŠ a zároveň obědy.


Výuka plavání

V prvním pololetí šk. roku 2018/2019 chodí na plavání 2.,4. a 5. ročník. Plaveme ve spolupráci s Activity Clubem v bazénu Strahov ve středu dopoledne. Žáci potřebují: osušku, ťapky na bazén (nebo žabky), mýdlo, hřeben, plavecké brýle, tramvajenku, svačinu.

Prázdniny

Podzimní - 29.10. a 30.10.2018

Vánoční - 22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní - 1.2.2019

Jarní - 18.2. - 24.2.2019

Velikonoční - 18.4.2019

Organizace školního roku 2018 / 2019 ke stažení zde.

Pravidelné školní akce

Akce

Den

Konkrétní termíny

Třídní
schůzky

1x ročně společná schůzka


13.9.2018 od 17 hodin 

Triaschůzky

(rodič,učitel,žák)

2x ročně – jaro a podzim

 

Konzultace
s rodiči

po individuální domluvě s pedagogem

Konzultace s
psycholožkou