Aktuality

  • Výsledky zápisu do 1. ročníku UZŠ na rok 2017/2018 Naleznete zde.

Důležité informace

  • Od 1.9. máme nový bankovní účet: 2228412/5800.

Informace pro rodiče


Informace ke školnímu roku 2017/2018

Vítejte ve škole!

Od 1.9. máme nový bankovní účet: 2228412/5800. Variabilní symboly zůstávají z minulého roku.

Dokumenty, které jste dostali, prosíme, přineste v úterý 5. 9. vyplněné.

Školní řád se od minulého roku nezměnil. Změna nastává ve školním vzdělávacím programu, kde je nově začleněna výuka plavání jako povinná. Nyní je změnou Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy povinná pro všechny žáky ve všech školách.

V případě uvolnění je nutné postupovat podle § 50 odst. 2) školského zákona. Pokud je žák uvolněn z výuky plavání, nahrazuje výuku předmětu tělesná výchova v tělocvičně s jiným ročníkem.

Důležitou změnou je platba za obědy. Vzhledem k tomu, že v minulém roce bylo mnoho dlužných částek za obědy, menza požaduje, aby na konci měsíce byla na kartě uložena celá částka na obědy na další měsíc. Stále nelze platit obědy jinak než v hotovosti u okénka. Pokud není ráno okénko otevřené, máme na okénko zaťukat. Snažili jsme se o změnu (platba bezhotovostní, srážka ze mzdy zaměstnancům ČVUT), ale zatím neúspěšně.

Obědy je nutné nahlásit každý den v době od 7. 50 do 8. 00 hod.

Chtěli bychom poděkovat panu Ledinskému, panu Sovjákovi, panu Zemanovi, paní Pavlíkové, panu Márovi, paní Vyskočilové, paní Pánkové, paní Pajurkové i ostatním za pomoc v minulém roce při výuce a volnočasových aktivitách.

Pomůcky na výuku plavání

(1. pololetí navštěvuje 3. - 5. ročník, 2. pololetí navštěvuje 1. - 2. ročník) Plaveme ve spolupráci s Activity Clubem v bazénu Strahov ve středu dopoledne. Žáci potřebují: osušku, ťapky na bazén (nebo žabky), mýdlo, hřeben, župan, plavecké brýle, tramvajenka, svačina.

Zahájení školního roku 2016 / 2017 – úterý 5. září 2017 – 8,00 – 8,45.

Děti přijdou do školy i se školní aktovkou. Dne 5. 9. mají všechny ročníky výuku do 11. 40 hod. Následuje školní družina. Od 6. 9. bude probíhat výuka dle stanoveného rozvrhu.

Od 5. 9. potřebují všichni žáci karty – vstup do ZŠ a zároveň obědy.

Provoz školní družiny je od 5.9. 2017.

Karty lze vyzvednout (za přítomnosti dítěte) – vydavatelství průkazů ČVUT – Bechyňova 3.

Adaptační kurz (všichni žáci) – Chocerady – 26. 9. – 28. 9. 2017

Cena pobytu pro žáka je 1000 Kč. Společný odjezd 26. 9., pobyt zahájen obědem, ukončen snídaní 28. 9. 2017. Čtvrtek 28. 9. 2017. – příjezd rodičů – do 9,30 hod, následuje program s rodiči a společný oběd. Cena oběda – dospělý – 130,- Kč. Dítě 95,- Kč. Individuální odjezd s rodiči po obědě.

Organizace školního roku 2016 / 2017

Podzimní prázdniny :čtvrtek26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny :sobota23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018
Nástup do školy :středa3. ledna 2018
Ukončení 1. pololetí :středa31. ledna 2018
Pololetní prázdniny :pátek2. února 2018
Jarní prázdniny :pondělí12. února až neděle 18. února. 2018
Velikonoční prázdniny :čtvrtek29. března až pátek 30. března. 2018
Konec školního roku :pátek29. června 2018

Pravidelné školní akce

Akce Den Konkrétní termíny
Třídní
schůzky
Pondělí v 17 hod
Pondělí v 17 hod
Pondělí v 17 hod
18.9. 2017
8.1. 2018
14.5. 2018
Konzultace
s rodiči
Každé 1. pondělí
v měsíci
14 – 15 hodin
2.10.    6.11.    4.12.    8.1.    5.2.
5. 3.    9. 4.    14. 5.    4.6.
Konzultace s
psycholožkou
Středa -16 -17 h
Lenka Chmelařová
Objednání konzultace: xLenkaK@seznam.cz