Aktuality

  • Informace o zápisu na školní rok 2018/2019 zde budou zveřejněny koncem března.
  • Ve čtvrtek 29. 3. jsou velikonoční prázdniny, na které navazují státní svátky 30. 3. a 2. 4.

Důležité informace

  • Od 1.9.2017 máme nový bankovní účet: 2228412/5800.

Informace pro rodiče

Plánované akce


Uskutečněné akce

13. a 15. 3. 2018 Den otevřených dveří 

9. 2. 2018  Workshop Ztracený masopust v Letohrádku Kinských. Bližší informace na odkaze

http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pro-skoly-HM/Ztraceny-masopust.html

Informace ke školnímu roku 2017/2018

Bankovní účet: 2228412/5800. Variabilní symboly zůstávají z minulého roku.

Školní řád se od minulého roku nezměnil. Změna nastává ve školním vzdělávacím programu, kde je nově začleněna výuka plavání jako povinná. Nyní je změnou Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy povinná pro všechny žáky ve všech školách. 

V případě uvolnění je nutné postupovat podle § 50 odst. 2) školského zákona. Pokud je žák uvolněn z výuky plavání, nahrazuje výuku předmětu tělesná výchova v tělocvičně s jiným ročníkem.

Menza požaduje, aby na konci měsíce byla na kartě uložena celá částka na obědy na další měsíc. Stále nelze platit obědy jinak než v hotovosti u okénka. Pokud není ráno okénko otevřené, máme na okénko zaťukat. Snažili jsme se o změnu (platba bezhotovostní, srážka ze mzdy zaměstnancům ČVUT), ale zatím neúspěšně.

Obědy je nutné nahlásit každý den v době od 7. 50 do 8. 00 hod.

Všichni žáci potřebují karty – vstup do ZŠ a zároveň obědy.

Karty lze vyzvednout (za přítomnosti dítěte) – vydavatelství průkazů ČVUT – Bechyňova 3.

Pomůcky na výuku plavání

(1. pololetí navštěvuje 3. - 5. ročník, 2. pololetí navštěvuje 1. - 2. ročník) Plaveme ve spolupráci s Activity Clubem v bazénu Strahov ve středu dopoledne. Žáci potřebují: osušku, ťapky na bazén (nebo žabky), mýdlo, hřeben, župan, plavecké brýle, tramvajenka, svačina.

Organizace školního roku 2017 / 2018

Podzimní prázdniny :čtvrtek26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny :sobota23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018
Nástup do školy :středa3. ledna 2018
Ukončení 1. pololetí :středa31. ledna 2018
Pololetní prázdniny :pátek2. února 2018
Jarní prázdniny :pondělí12. února až neděle 18. února. 2018
Velikonoční prázdniny :čtvrtek29. března až pátek 30. března. 2018
Konec školního roku :pátek29. června 2018

Pravidelné školní akce

Akce Den Konkrétní termíny
Třídní
schůzky
Pondělí v 17 hod
Pondělí v 17 hod
Pondělí v 17 hod
18.9. 2017
8.1. 2018
14.5. 2018
Konzultace
s rodiči
Každé 1. pondělí
v měsíci
14 – 15 hodin
2.10.    6.11.    4.12.    8.1.    5.2.
5. 3.    9. 4.    14. 5.    4.6.
Konzultace s
psycholožkou
Středa -16 -17 h
Lenka Chmelařová
Objednání konzultace: xLenkaK@seznam.cz