Aktuality

 • Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata pořádá pro budoucí prvňáčky 3  tematické bloky přípravy na zápis na naši školu ve dnech:


  út 12. 02. 2019 od 14.00 až 14.45 hod

  út 05. 03. 2019  od 14.00 až 14.45 hod

  út 19. 03. 2019 od 14.00 až 14.45 hod


  Budoucím prvňáčkům se bude věnovat učitelský sbor naší školy. Rodiče budoucích prvňáčků jsou také srdečně vítáni.


  Nutné přihlášení předem prostřednictvím linku na webu  (Uvádějte pouze jméno a příjmení dítěte).  12.2.2019

  https://doodle.com/poll/4x5d2uu6cks9uz4k


  5.3.2019

  https://doodle.com/poll/caebd9pxfkfsxpyf


  19.3.2019

  https://doodle.com/poll/mb24gi8uzi2ffdyy


Důležité informace

 • Nové tel. číslo do ZŠ pro omlouvání žáků, hlášení obědů apod: 792 249 844
 • Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Informace pro rodiče ZŠ

Naše škola se stala součástí sítě škol spolupracujících s Mensou ČR. Více info na  deti.mensa.cz a https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=269

Plánované akce


Uskutečněné akce

 • Adaptační kurz - 19.09. - 21.09.2018 v areálu hotelu Orlík 
 • 2. 10. Den s Mensou 
 • 13. 9. 2018 - třídní schůzky všech rodičů žáků školy

Informace ke školnímu roku 2018/2019

V letošním školním roce jsou třídy rozděleny takto:

- Architekti - 1. a 2. ročník

- Stavaři - 3. ročník

- Technici - 4. a 5. ročník

Nové číslo bankovního účtu: 2301491228/2010

Variabilní symboly zůstávají z minulého roku.

Nový Školní vzdělávací program, účinný od 6.6.2018 je k dispozici v sekci Základní dokumenty.  Změna se týkala koncepce rozdělení ročníků do jednotlivých tříd.

V případě uvolnění je nutné postupovat podle § 50 odst. 2) školského zákona. Pokud je žák uvolněn z výuky plavání, nahrazuje výuku předmětu tělesná výchova v tělocvičně s jiným ročníkem.

Menza požaduje, aby na konci měsíce byla na kartě uložena celá částka na obědy na další měsíc. Stále nelze platit obědy jinak než v hotovosti u okénka. Pokud není ráno okénko otevřené, máme na okénko zaťukat. Snažili jsme se o změnu (platba bezhotovostní, srážka ze mzdy zaměstnancům ČVUT), ale zatím neúspěšně.

Obědy je nutné nahlásit každý den v době od 7. 50 do 8. 00 hod.

Všichni žáci potřebují karty – vstup do ZŠ a zároveň obědy.


Výuka plavání

V prvním pololetí šk. roku 2018/2019 chodí na plavání 2.,4. a 5. ročník. Plaveme ve spolupráci s Activity Clubem v bazénu Strahov ve středu dopoledne. Žáci potřebují: osušku, ťapky na bazén (nebo žabky), mýdlo, hřeben, plavecké brýle, tramvajenku, svačinu.

Prázdniny

Podzimní - 29.10. a 30.10.2018

Vánoční - 22.12.2018 - 2.1.2019

Pololetní - 1.2.2019

Jarní - 18.2. - 24.2.2019

Velikonoční - 18.4.2019

Organizace školního roku 2018 / 2019 ke stažení zde.

Pravidelné školní akce

Akce

Den

Konkrétní termíny

Třídní
schůzky

1x ročně společná schůzka


13.9.2018 od 17 hodin 

Triaschůzky

(rodič,učitel,žák)

2x ročně – jaro a podzim

 

Konzultace
s rodiči

po individuální domluvě s pedagogem

Konzultace s
psycholožkou