Aktuality

  • V posledním týdnu 25.-28. 6. bude výuka ve všech třídách končit v 11:40. 
    V pondělí 25. 6. nebude z provozních důvodů odpolední školní družina, děti nutno vyzvednout po obědě ve 12:10. 
  • Volná místa v letní školce pro prázdniny 2018! Více info v záložce Letní školka
  • Dne 19. 6. 2018 byla jmenována nová ředitelka UZŠ a MŠ Lvíčata Ing. Mgr. Jiřina Maříková

Důležité informace

  • Číslo bankovního účtu: 2228412/5800.

Školní družina

Aktuálně z družiny

V zimním období budeme každý druhý pátek místo vycházky navštěvovat pražská muzea. Abychom si akce užili a nemuseli pospíchat, budou vycházky prodlouženy: odchod v 13:30, návrat v 15:30. Vstupné na jednotlivé akce bude kolem 50 Kč, na interaktivní pořady kolem 80 Kč. Bližší informace budeme dětem dávat vždy ve středu.

Provoz školní družiny začíná 5. 9. 2017.

Školní družinu vedou Lenka Jakoubková a Mgr. Alžběta Krechlerová.

Provoz školní družiny probíhá od 7,00 hod do 17,00 hod.

Ranní i odpolední družina je v prostorách základní školy.
Organizace ŠD:
Provoz ranní družiny je 7,00 – 7,40 hod
Po – St 12. 50 – 13. 30 hod. oběd
Čt a Pá 12. 05 – 12. 50 hod. oběd

13,30 – 14,00 ( ve čtvrtek a pátek 12,50 – 13,30) polední klid - je možné vyzvednout si žáka ze ŠD
14. 00 – 15. 00 ( v pátek 13. 30 – 15. 00) vycházka – v této době není možné si žáka ze ŠD vyzvednout!
15. 00 – 17. 00 probíhá zájmová činnost, kroužky, volné hry – žáka je možné si vyzvednout kdykoli; žádáme rodiče, aby dodržovali čas odchodu ze ŠD nejpozději v 17. 00 hod.

Vyzvedávání žáků ze ŠD:
Žáci odchází buď v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob (viz formulář ,,Zplnomocnění k vyzvedávání‘‘). Pokud bude žák odcházet sám, musí to zákonný zástupce sdělit písemně. Sdělení musí obsahovat jméno žáka, datum nebo den v týdnu a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce. Není možné žáka ze ŠD uvolnit na základě telefonického hovoru.

Stravování:
Žáci navštěvují Menzu Studentský dům. Skladba jídelníčku je přizpůsobena "spotřebnímu koši" podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žáci nemají možnost výběru jídla. Žák musí mít každý první den v měsíci nabitou kartu na celý měsíc, to je 20 x 60,- Kč = 1200 Kč.

Nadále platí, že žáci nemohou navštěvovat jídelnu menzy samostatně. Vždy musí být v doprovodu pedagogického pracovníka.

Proto žák, který chce navštěvovat obědy, musí být zapsán do školní družiny. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu nebo odchází po vyučování, opustí ihned prostory školy. Existuje interní předpis o sankcích za pozdní vyzvedávání žáků ze školní družiny.