ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V UZŠ a MŠ Lvíčata
Projekt spolufinancovaný Evropskou uni

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Cíle projektu:
- posílení osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů
- usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
- podpora spolupráce s rodiči dětí a žáků