Letní školka

Univerzitní mateřská škola Lvíčata otevírá pro léto 2021 letní školku s tématickým zaměřením „Z pohádky do pohádky“, kdy se každý týden seznámíme s novou pohádkou. Rádi bychom vám touto cestou nabídli možnost připojit se k nám na pohádkové cestě létem, a to pro děti (popř. vnoučata) zaměstnanců a studentů ČVUT a VŠE ve věku 3 - 6 let. V případě zájmu a pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailu radka.novakova@cvut.cz, nebo tel. 224 355 014.

Školka bude v provozu od 12. července 2021 do 20. srpna 2021. Děti budou přijímány do naplnění kapacity 24 dětí v jednotlivých týdnech. Vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (formulář ke stažení na webu MŠ) odevzdejte nejpozději v den nástupu do MŠ.

Během letních měsíců je plánována rekonstrukce tříd. Na základě toho se provozní doba MŠ může změnit. V případě jakékoliv změny Vás budeme včas informovat.