Rada zřizovatele

Rada zřizovatele Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Složení Rady zřizovatele

Předsedkyně:
Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT

Členové:
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.
RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.