Rada zřizovatele, GDPR

Rada zřizovatele Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Složení Rady zřizovatele

Předsedkyně:
Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT

Členové:
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.
RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Josef Svoboda, Ph.D.