Rada zřizovatele, Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Rada zřizovatele Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Složení Rady zřizovatele

Předsedkyně:
Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT

Členové:
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan FIT ČVUT
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu ČVUT
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan FSv ČVUT
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., místopředsedkyně AS ČVUT
Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., členka AS ČVUT
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D., členka AS ČVUT

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Josef Svoboda, Ph.D., pověřenec pro zpracování osobních údajů ČVUT