Díky přírodním vědám a technice poznáváme náš svět.

Naše mateřská škola je zaměřena na přírodní vědy a techniku, protože rodiče našich dětí jsou v těchto oblastech odborníky. Děti mají možnost navštěvovat odborná pracoviště ČVUT a získávat tak kladný vztah k přírodním vědám i technice.

Aktuality

13. 3. 2020

Vyřízení žádosti o ošetřovné

Potvrzení žádosti o ošetřovné budeme řešit elektronicky. Žádost o ošetřovné zašlete prosím paní hospodářce Radce Nováková s kopii na mě. Paní Nováková formulář potvrdí a zašle elektronickou formou zpět.

Více informací
12. 3. 2020

Aktuální informace ve věci opatření proti šíření koronaviru

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT byl dne 11. 3. 2020 dočasně pozastaven provoz základní školy. Dále dne 13. 3. 2020 byl na základě doporučení Městské části Praha 6 a zřizovatele, kterým je ČVUT, dočasně pozastaven provoz mateřské školy v Dejvicích. Ve dnech 13. 3. 2020 a 14. 3. 2020 je v provozu pracoviště mateřské školy na VŠE s tím, že provoz je zkrácený a probíhá v době od 8:00 do 13:00 hodin.

Více informací

Ohlášení nepřítomnosti

Nepřítomnost dítěte ve školce nebo na kroužcích a odhlášení stravování prosíme do 13 hodin předchozího pracovního dne nahlásit u paní učitelky ve třídě, nebo telefonem či emailem paní hospodářce:

ČVUT
e-mail: info@lvicata.cvut.cz
telefon: 224 355 014

VŠE
e-mail: vse@lvicata.cvut.cz
telefon: 224 095 789

Číslo bankovního účtu: 2301491228/2010