Den dětí 2022

2. 6. 2022
Letošní Den dětí se velmi vydařil.

I letos si Lvíčata užila Den dětí. Nejdříve si čtvrťáci připravili pro ostatní děti loutkové divadlo. Následně si páťáci připravili různá stanoviště, na kterých děti plnily úkoly. Za splněné úkoly dostaly peníze, vytvořené v 3D tiskárně a mohly si něco koupit v obchůdku s odměnami. Nakonec se ještě vyhlásila tombola.

Poté jsme se přesunuli na tenisové kurty Na Kotlářku, kde pro děti byly připravené čtyři sportovní stanoviště a ještě dostaly malinovku.