Školská rada, Rada zřizovatele

Školská rada Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Školská rada byla ustanovená 7. 4. 2016 a má 6 členů. Dva do školské rady jmenuje zřizovatel, dva zástupce volí pedagogičtí pracovníci a dva zástupce volí rodiče žáků.

Složení školské rady

Předseda:
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING. PAED. IGIP

Členové:
Ing. Jiří Boháček
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D
Ing. Jitka Friedlová
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.


Rada zřizovatele Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Složení Rady zřizovatele

Předsedkyně:
Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT

Členové:
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.
RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.