Školská rada, Rada zřizovatele, Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Školská rada Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Školská rada byla ustanovená 7. 4. 2016 a má 6 členů. Dva do školské rady jmenuje dva zástupce zřizovatel, dva zástupce volí pedagogičtí pracovníci a dva zástupce volí rodiče žáků.

Složení školské rady

Předseda:
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING. PAED. IGIP, člen AS ČVUT

Členové:

Ing. Jiří Boháček, garant zpracování osobních údajů pro oblast ekonomickou a správní ČVUT
Ing. Jitka Friedlová
Bc. Zuzana Jonáková
Mgr. Eva Foltýnová
František Ducháč

Rada zřizovatele Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Složení Rady zřizovatele

Předsedkyně:
Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT

Členové:
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan FIT ČVUT
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu ČVUT
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan FSv ČVUT
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D., místopředsedkyně AS ČVUT
Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., členka AS ČVUT
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D., členka AS ČVUT

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Josef Svoboda, Ph.D., pověřenec pro zpracování osobních údajů ČVUT