Probíhající projekty

Podpora regionů 2022 Nadace ČEZ

Cílem projektu je vybavit novou počítačovou a multimediální učebnu pro žáky ZŠ Lvíčata za účelem zkvalitnění výuky informatiky a obohacení dalších předmětů a zájmových činností žáků.

Název projektu: Počítačová učebna pro Lvíčata

Registrační číslo projektu: PR22/50553

Realizace: 3. 2. 2022 – 3. 2. 2023

Šablony III

UZMŠ Lvíčata se účastní projektu Šablony III. Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání na naší škole a zkvalitnění spolupráce s rodiči našich žáků.

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání v UZMŠ Lvíčata

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022637

Realizace: 1.9.2022 – 30.6.2023

Seznam aktivit MŠ:

Chůva - personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce

Seznam aktivit ZŠ:

Projektový den ve výuce

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků ZŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Doučování žáků

Cílem tohoto projektu je vyrovnání dopadů pandemie COVID-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022.

Název projektu: Doučování v Univerzitní základní škole Lvíčata

Evidenční číslo: 0165/DOUCOVANI_SKOLY/2022

Evidenční číslo navazujícího projektu: 0006/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2

Realizace: 1.1.2022-31.8.2022

Navazující realizace: 1.9.2022-31.12.2022

Doučování žáků

Cílem tohoto projektu je vyrovnání dopadů pandemie COVID-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022.

Název projektu: Doučování v Univerzitní základní škole Lvíčata III.

Evidenční číslo: 0006/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2

Realizace: 1.9.2022-31.12.2022

 

Digitální propast

Účelem dotace je pořízení digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuky a výuku distančním způsobem.

Název projektu: Digitální propast - UZMŠ Lvíčata

Evidenční číslo: 0101/DIGIPROPAST/2022

Datum realizace: od 1.1. 2022 do 31.12.2022

Digitální pomůcky

Účelem dotace je nákup digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí a žáků.

Název projektu: Digitální pomůcky Lvíčata

Evidenční číslo: 0257/DIGIPOMUCKY/2022

Datum realizace: od 1.1.2022 do 31.12.2022

 

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem tohoto projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v UZŠMŠ I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001728

Datum realizace: od 1.9.2023 do 31.8.2025

Seznam aktivit MŠ:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Seznam aktivit ZŠ:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v ZŠ

Seznam aktivit ŠD:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK