Jsme škola spolupracující s MENSOU

Jsme škola spolupracující s MENSOU
16. 1. 2024
I v letošním školním roce splňujeme podmínky pro udržení titulu Škola spolupracující s Mensou.

Naši žáci se účastní soutěží, které MENSA pořádá, naši pedagogové se vzdělávají na konferencích a seminářích, kterých je MENSA pořadatel či je zastřešuje, dokonce na těchto akcích přednášejí. V tomto školním roce proběhlo na naší škole testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných dětí. Tohoto testování se zúčastnilo celkem 52 žáků naší školy, v oblasti velmi vysokého nadprůměru (IQ nad 130) vyšel test pro 19 žáků, v oblasti vysokého nadprůměru (IQ nad 120) pro dalších 10 žáků.  Výsledky nás velmi těší a jsme na své žáky hrdí.