Letošní úspěchy Lvíčat v soutěžích

11. 11. 2022
Žáci UZŠ Lvíčata se pravidelně účastní mnoha soutěží a nezřídka v nich bývají velmi úspěšní.
  • Logická olympiáda, kterou pořádá společnost MENSA

Letošního ročníku Logické olympiády se zúčastnilo celkem 50 dětí ze školy i školky Lvíčata (z toho 7
dětí v kategorii MS – Mateřská škola, 9 dětí v kategorii A1 – 1. třída, 11 dětí v kategorii A2 – 2. třída a
23 dětí v hlavní kategorii A pro 3. až 5. třídu).
V kategorie A 1 (první ročník ZŠ) mezi 75% nejlepšími řešiteli skončilo 7 našich žáků, v kategorii A 2
(druhý ročník ZŠ) 9 našich žáků.
V kategorii A (3. – 5. ročník ZŠ) se mezi 75% nejlepšími umístilo 20 našich žáků, Matyáš Němec
postoupil do krajského semifinále, zde skončil na 39. místě

  • Talent základek 2022/23, pořádaná společností MENSA

Současně s Logickou olympiádou vyhlašuje společnost MENSA soutěž Talent základek, kam bylo
pozváno dvacet nejlepších účastníků Logické olympiády z pátých tříd Prahy 6. S velikou hrdostí
můžeme sdělit, že 20% těchto dětí (4) navštěvuje 5. ročník UZŠ Lvíčata. Není divu, že jsme i letos
navázali na minulé prvenství. První místo v soutěži Talent základek 2022 si odnesla Anežka
Límanová, třetí místo Kristýnka Urbanová.

  • Matematický proud, pořádá Gymnázium Christiana Dopplera

Dne 3.10. se tým naší školy ve složení Anežka Límanová (5. ročník), Milada Klášterecká (3. ročník),
Viktor Káš (5) a Matouš Líman (3) zúčastnil soutěže Matematický proud, kterou po kovidové pauze
opět pořádalo Gymnázium Christianna Dopplera. Náš tým skončil na skvělém 3. místě z patnácti
týmů a pokračuje tak v úspěšné tradici čelních umístění, kterými jsme již na „Doppleru“ zapsáni.

  • Pythágoriáda, pořáda Národní pedagogický institut ČR

Školní kolo soutěže proběhlo v předposledním říjnovém týdnu.Soutěž je nyní organizována v nejnižší
kategorii pro žáky 6. tříd ZŠ nebo primy gymnázií. Z naší školy se zúčastnili této kategorie všichni
páťáci a čtvrťáci. Postup do okresního kola si vynikajícími výsledky zajistili 3 žákyně 5. ročníku
(Anežka Límanová – získala 14 bodů z možných patnácti, Anna Urbanová – získala13 bodů a
Kristýna Urbanová – se ziskem 12 bodů). Okresní kolo proběhne 22.11.2022.

.