Lvíčata pomáhají!

Lvíčata pomáhají!
11. 9. 2020
V minulém školním roce se naše nejmenší děti domluvily, že pomohou těm, kteří to potřebují. A tak hned v září vznikla akce s názvem „Kronika“.

Třídní učitelky sepisovaly každý týden, co všechno se ve školce dělo, kdo chodí do třídy, jaká jsou třídní pravidla a obohacovaly text fotkami dětí. Tímto způsobem vznikla krásná vzpomínka jak pro členy rodiny, tak pro děti a paní učitelky. Zároveň se nám prodejem těchto kronik podařilo za pomoci rodičů a personálu školky, vybrat krásných 9000 Kč, které byly rozděleny dle volby rodičů do dvou nadací, Život dětem a Klub svobodných matek. Na základě velké obliby, které se kroniky těšily, jsme se rozhodli z nich udělat tradici a pokračovat v její tvorbě i tento školní rok.