MODERNIZACE VYBAVENÍ V UNIVERZITNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LVÍČATA

14. 7. 2021
MODERNIZACE VYBAVENÍ V UNIVERZITNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LVÍČATA, ČÍSLO PROJEKTU CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000929 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku v UZŠ a MŠ Lvíčata pomocí pořízení potřebného zařízení a vybavení, které umožní rozvíjet polytechnické dovednosti, Nástrojem k dosažení tohoto cíle bude v MŠ pořízení pracovních polytechnických koutů do tříd a výměna podlahových krytin.