Možný přestup do čtvrté a páté třídy ZŠ Lvíčata

16. 5. 2022
Základní škola Lvíčata přijímá přihlášky týkající se možného přestupu do vyšších ročníků, a to konkrétně do budoucí čtvrté třídy a páté třídy.

Zájemce o přestup prosíme o vyplnění registračního formuláře. Podmínkou pro přijetí je dosažený průměr 1,0 na posledním vysvědčení, a dále hodnocení chování známkou 1. Výhodou může být potvrzení týkající se nadání daného žáka vystaveného centrem nadání. Součástí přijímacího procesu bude následně složení rozdílové zkoušky a dále pohovor s rodiči. V případě vašeho zájmu se prosím registrujte do 31. 5. 2022 viz registrační formulář.

Na závěr pouze upozorňuji, že naše škola má pouze první stupeň, po jehož ukončení žáci odchází buď na osmiletá gymnázia anebo na jiné základní školy.