Možný přestup do třetí a páté třídy ZŠ Lvíčata

9. 9. 2022
Základní škola Lvíčata přijímá přihlášky týkající se možného přestupu do třetí a páté třídy.

Zájemce o přestup prosíme o vyplnění registračního formuláře. Výhodou může být potvrzení týkající se nadání daného žáka vystaveného centrem nadání či pedagogicko-psychologické poradně. Součástí přijímacího procesu bude následně složení rozdílové zkoušky a dále pohovor s rodiči. V případě vašeho zájmu se prosím registrujte viz registrační formulář.

Na závěr pouze upozorňuji, že naše škola má pouze první stupeň, po jehož ukončení žáci odchází buď na osmiletá gymnázia anebo na jiné základní školy.