Podzimní novinky z Dětské Mensy

5. 9. 2022
 • Logická olympiáda (podzim 2022, celá ČR): registrace do letošního ročníku končí již 30. září,
  proto prosím tento termín nezmeškejte. Dodatečné registrace již nebudou možné. I letos je
  soutěž vyhlášena pro šest kategorií (MŠ, A1, A2, A, B, C), soutěžit tak mohou děti, žáci a
  studenti všech věkových skupin: od mateřských škol až po středoškoláky. Registrovat se
  můžete na
  https://www.logickaolympiada.cz
 • Mensovní seminář pro nadané (říjen 2022): zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na
  pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů,
  na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto
  oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i
  jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé
  republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem
  (tzn. nemusí být členy Mensy). Bližší informace najdete
  na
  https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=2005..
 • Zlatý oříšek (podzim 2022): Máte ve třídě či v zájmovém kroužku úspěšné talentované dítě ve
  věku 6–14 let? Rodiče ho mohou přihlásit do soutěže Zlatý oříšek. Je jedno, zda je umělec,
  sportovec, vědec či v něm dřímá jiné nadání. Odměnou pro 21 dětí nominovaných odbornou
  porotou do užšího výběru včetně 7 vítězů bude nejen finále soutěže v České televizi a
  možnost finanční podpory jejich dalšího rozvoje, ale také příležitost osobně se potkat s
  dalšími úspěšnými a nadanými dětmi z různých koutů naší republiky. Přihlášku do soutěže
  včetně podrobných podmínek účasti naleznete na
  https://www.zlatyorisek.cz/ceska-
  republika/
  . Uzávěrka přihlášek letošního 24. ročníku je 15. října.
 • Kroužky organizace Intellectus „klasické“ (prezenční) i online (první pololetí letošního
  školního roku): Intellectus pořádá pro děti se zájmem o programování, robotiku, chemii,
  fotografování, fyziku a lidské tělo kroužky v Praze. Pro děti z celé ČR je připravena možnost
  zapsat se online kroužků Intellectus, aby svůj volný čas trávily produktivně a zábavně a
  zároveň nemusely za výukou nikam dojíždět. Online kroužky probíhají z pohodlí Vašeho
  domova, jsou určeny již dětem od 8 let. Bližší informace o obou typech kroužků najdete
  na
  http://intellectus.cz/krouzky/ a http://intellectus.cz/online-krouzky/.