Předběžné informace pro zájemce o zápis do UZŠ Lvíčata

24. 1. 2022
Pro zájemce o zápis do UZŠ Lvíčata proběhne dne 14. února 2022 od 17:00 do 18:30 online schůzka.

Na této schůzce seznámíme zájemce s naší školou. Budeme informovat jak o způsobu výuky, tak i o dalších specifikách naší školy. Pokud máte o tuto schůzku zájem, zaregistrujte se prosím do 13. 2. 2022 zde. Další informace týkající se online schůzky obdržíte e-mailem. Schůzka proběhne v prostředí Microsoft Teams.

Pokud to epidemiská situace dovolí, rádi bychom též během března zorganizovali den otevřených dveří. Případnou informaci o dni otevřených dveří naleznete opět na našem webu nejpozději začátkem března.

Pravidla pro přijímání budou vyvěšena do konce března na našich webových stránkách. Zápis proběhne v dubnu 2022, pokud to bude možné, prezenční formou. V případě, že prezenční forma zápisu nebude z důvodu pandemie možná, pak se zápis uskuteční v prostředí Microsoft Teams online formou.