Předvedení pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký

13. 1. 2020

ve třídě Architektů dne 25.11.2019