Vánoční matematika ve 4. ročníku

13. 1. 2020

Cílem hodiny bylo postavit z pěnových kostiček co nejvyšší stavbu. K tomu účelu si přítomní čtvrťáci sami sestavili týmy o libovolném počtu žáků, každý tým dostal přibližně stejný počet kostiček. Jedničku za práci v hodině do žákovské knížky dostali všichni – všechny stavby byly krásné a vytvořené s kreativitou a zápalem. Ale hlavně: žáci se v týmech zvládli domluvit a pracovat společně. Myslím, že to je pro čtvrťáky velký posun.