Výsledky přijímacích zkoušek 2022

5. 9. 2022
Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na osmiletá gymnázia v loňském školním roce nás opět velmi potěšily.
V českém jazyce dosáhli naši žáci průměrného percentilového výsledku 79,1, v matematice dokonce 87,0 v rámci celé České republiky. Průměrné percentilové umístění v ČR je 50.  Vše si můžete prohlédnout na připojeném grafu. Zde jsou výsledky žáků naší školy zakresleny jako modrý kroužek na průsečíku pro výsledek v matematice a v češtině. Modrý křížek je na průsečíku obou průměrů z dosažených výsledků naší školy. Na pozadí grafu je hustota výsledků a čárkovaně průměrné výsledky za danou entitu.
Ze šesti uchazečů o studium na gymnáziu z naší školy jich bylo přijato ke studiu pět.