Informace pro zájemce o zápis do Univerzitní základní školy Lvíčata – Den otevřených dveří a informační schůzka

Informace pro zájemce o zápis do Univerzitní základní školy Lvíčata – Den otevřených dveří a informační schůzka
16. 1. 2024
Během února a března 2024 proběhne v Univerzitní základní škole Lvíčata (dále jen UZŠ Lvíčata), pro zájemce o zápis žáků do naší školy, den otevřených dveří a dále informační schůzka.

Den otevřených dveří v UZŠ Lvíčata se bude konat v pondělí 26. února 2024 od 8:00 hod. do 11:40 hod. (1. - 4. vyučovací hodina). Budete moci navštívit vyučovací hodiny v 1. až 5. ročníku. Návštěva školy bude možná jen po registraci na konkrétní vyučovací hodinu. Registrační formulář bude spuštěn 19. 2. 2024 ve 12:00. Odkaz na registrační formulář.

Pro návštěvu vybrané vyučovací hodiny poprosíme, abyste se dostavili alespoň 5 minut před začátkem hodiny. Dále poprosíme, abyste s sebou své předškoláky nebrali. Vzhledem k organizaci dne otevřených dveří a zajištění relativního komfortu pro naše žáky, bychom vám s dětmi tentokrát vstup do školy nepovolili. Na vaše předškoláky se budeme těšit až u zápisu.

Dne 4. března 2024 od 17:00 do 18:30 proběhne v UZŠ Lvíčata informační schůzka. Na této schůzce seznámíme zájemce s naší školou. Budeme informovat jak o způsobu výuky, tak i o dalších specifikách naší školy. Pokud máte o tuto schůzku zájem, zaregistrujte se prosím do 3. března 2024 zde.

Pravidla pro přijímání žáků do UZŠ Lvíčata budou vyvěšena do konce března na našich webových stránkách. Zápis proběhne v první polovině dubna 2024 prezenční formou. Předběžně jsou stanoveny dny konání zápisu takto: 3., 4., 8., 10., 11. dubna 2024. U zápisu bychom se rádi potkali jak s vámi, tak i s vašimi předškoláky. Budeme pro ně mít v rámci motivační části zápisu připravené zajímavé úlohy na několika stanovištích.

Ve věci přípravy pravidel pro přijímání žáků do Univerzitní základní školy Lvíčata se budeme řídit Stanoviskem MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem, které bylo vydáno 27. 1. 2023.

Adresa školy

Univerzitní základní škola Lvíčata
Bílá 6 (Vstup z ulice Kolejní z terasy Studentského domu)
Praha 6 - Dejvice
160 00