Školné

Školné je stanoveno od 1. 9. 2021 na 3 200 Kč měsíčně. Školné bude od 1. 9. 2023 navýšeno na 3 700 Kč.

Cena nezahrnuje stravování, které se od 1. 9. 2022 navyšuje na 1 200 Kč za měsíc. Stravné se během roku průběžně vyúčtovává.