Stravování

Žáci navštěvují Menzu Studentský dům. Skladba jídelníčku je přizpůsobena "spotřebnímu koši" podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na www.strava.cz si máte možnost zvolit jednu ze dvou nabízených jídel na celý následující týden. Primárně je zvolena volba č.1.

Obědy si zde můžete přihlásit, a to nejpozději den předem do 8 hodin. V případě náhlé nepřítomnosti je možné odhlásit oběd i daný den do 8 hodin.

Na základě vaší loňské poptávky jsme se rozhodli vyjít vám vstříc a nabídnout možnost zajištění obědů pro vaše děti i bez toho, že by se pak účastnily programu školní družiny. Tato služba bude zpoplatněna měsíční částkou 100 Kč.

Protože na obědě za děti bude zodpovídat škola, musejí být přihlášené do školní družiny. Přihlášku najdete na webu školy v sekci základní dokumenty – formuláře a žádosti – přihláška do školní družiny. Je možné si také formulář vyzvednout ve škole na začátku školního roku.

Jídelníček na aktuální týden není ještě zadán.

ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU VYHRAZENA!