Školné

Školné

- je stanoveno od 1. 9. 2021 na 4 800 Kč měsíčně. Od 1. 9. 2023 dojde k navýšení školného na 5 500 Kč měsíčně.

Školní družina

- poplatek je stanoven na 700 Kč měsíčně. Pokud dítě dochází pouze na obědy, pak je tato částka snížena na 100 Kč měsíčně.

Obědy

- platí se zálohová platba 1 200 Kč měsíčně, platba za obědy vám bude v měsících prosinci, březnu a červnu vyúčtována.

Uvedené platby nezahrnují akce školy jako jsou výlety, exkurze, školy v přírodě a podobně, za tyto akce se případné platby vybírají zvlášť.