Hospodáři

Hospodáři

Třída Hospodářů je třída s kapacitou 15 dětí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jedná se o věkově heterogenní třídu, kterou navštěvují děti od 4 do 6 let. Ve třídě jsou přítomny 2 učitelky.

Děti se v rámci jedné třídy učí rozvíjet komunikační schopnosti, navazovat přátelské a kolektivní vztahy, upevňovat si hygienické a sebeobslužné návyky a postupně prodlužovat soustředění na řízenou činnost. U předškoláků je kladen důraz na přípravu potřebnou pro vstup na základní školu. Činnost se proto musí diferencovat na několik skupin.