Hospodáři

Hospodáři

Třídu hospodářů navštěvují mladší děti ve věku od 2,5 roku do …. let. Jde o odloučené pracoviště na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celkový počet ve třídě je 15 dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Děti se v jedné třídě učí od sebeobsluhy, základních hygienických návyků a základů komunikace až po předškolní přípravu. To je velmi náročné pro práci učitelky. Činnosti se musí diferencovat až na 3 skupiny.