Kupci

Třída Kupců

Třída Kupců je zcela heterogenní třída pro děti od 2,5 do 6 let. Jde o odloučené pracoviště na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celkový počet ve třídě je 17 dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Děti se v jedné třídě učí od sebeobsluhy, základních hygienických návyků a základů komunikace až po předškolní přípravu. To je velmi náročné pro práci učitelky. Činnosti se musí diferencovat až na 3 skupiny.