Kupci

Třída Kupců

Třídu Kupců navštěvují děti od 2 do 3,5 let. Jedná se o odloučené pracoviště na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celkový počet dětí ve  třídě je 17. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky. Děti se zde učí základům sebeobsluhy, komunikaci a osvojují si základní hygienické návyky.