Mořeplavci

Třída Mořeplavců

Třída Mořeplavců je heterogenní s počtem 18 dětí. Je složena z dětí ve věku od 3 do 4,5 let, které většinou již do UMŠ Lvíčata v minulém roce chodily. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Vzhledem k věku dětí je nutné zachovat čas na adaptaci na kolektiv, na prostředí mateřské školy a většímu osamostatnění dětí. Dále se děti učí především navazovat přátelské a kolektivní vztahy, dodržovat pravidla, upevňovat si hygienické a sebeobslužné návyky, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnosti a postupně prodlužovat řízenou činnost.