Stavitelé

Třída Stavitelů

Do třídy Stavitelů je možné zapsat celkem 16 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 roku. Jedná se tedy o heterogenní skupinu nejmladších dětí. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Většina dětí se teprve učí sebeobsluze, komunikaci a osvojování si základních hygienických návyků. Výchovně vzdělávací program třídy je tedy i v rámci týdenních tematických celků zaměřen na zvládnutí zmiňovaných činností s cílem umožnit v budoucnosti bezproblémové plnění běžného programu mateřské školy.