Hvězdáři

Třída Hvězdářů

Ve třídě Hvězdářů převažují starší děti ve věku od 5 do 7 let. Celkový počet ve třídě je 24 dětí. Opět se jedná o heterogenní skupinu. Ve třídě jsou přítomny dvě učitelky.

Vzhledem k věku klademe důraz na samostatnost a předškolní přípravu (nácvik držení příboru, nošení jídla, důraz na správné držení tužky, štětce a nůžek klíšťovým úchopem atd.).

Zvolené činnosti ve větší míře podněcují přirozenou zvídavost dětí, rozvíjí logický úsudek, vedou děti k vytváření vlastních myšlenek, shrnutí, vyvozování závěrů a jejich samostatné prezentaci. Děti jsou vedeny k soustavnému pozorování opakujících se dějů (např. kalendář, fáze Měsíce, dlouhodobé pokusy a navazující aktivity, české tradice, časová orientace).